www.FFII.org.pl

*  Strona główna

*  Konsultacje KE

*  Dla prasy

*  Stanowiska

*  Sprawa w mediach

*  Aktualności

*  Więcej informacji

*  10 powodów

*  O nas / Kontakt

*  Odnośniki


Sponsorzy
Investin sp. z o.o.
doradztwo europejskie


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Public Geo Data - podpisz petycję


Organizacje

 1. [FFII] The Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)

  Fundacja na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej (FFII) jest niedochodowym stowarzyszeniem zarejestrowanym w Monachium, którego głównym celem jest propagowanie umiejętności przetwarzania danych. FFII wspiera rozwój sfery informacji publicznej w oparciu o prawo autorskie, wolną konkurencję i otwarte standardy. Ponad 300 członków, 700 firm i 50000 osób wspierających upoważniło FFII do wypowiadania się w ich imieniu w kwestiach polityki dotyczącej praw wyłącznych (własności intelektualnej, monopoli intelektualnych) w dziedzinie przetwarzania danych.
  Stowarzyszenie aktywnie sprzeciwia się zmianom prawnym dopuszczającym możliwości patentowania oprogramowania.

 2. [NoSoftwarePatents] NoSoftwarePatents.com

  Kampania przeciwko legalizacji patentów na oprogramowanie. Bardzo dobre wprowadzenie do tematu. Obecnie strona dostępna jest w 17 językach, w tym również po polsku. Od pewnego czasu NoSoftwarePatents.com stało sie częścią FFII.

 3. [ISOC_PL] Internet Society Poland (ISOC Polska)

  Internet Society (ISOC) to organizacja propagująca rozwój Internetu i społeczeństwa informacyjnego. Do ISOC należy większość światowych pionierów Internetu. Oddziały ISOC działają w 150 krajach i regionach świata. W ramach Internet Society działają Internet Engineering Task Force (IETF) i Internet Architecture Board (IAB), które od zarania określają podstawowe standardy techniczne Internetu, a dziś stanowią nieoficjalny zarząd Internetu.

 4. [RWO] Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania (RWO)

  Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania (RWO) jest organizacją, działającą obecnie jako sekcja Internet Society Polska, której celem jest promowanie Wolnego Oprogramowania i otwartych standardów. RWO stara się między innymi bronić interesów użytkowników oprogramowania i przeciwdziałać praktykom mającym znamiona niegospodarności publicznymi pieniędzmi, zwłaszcza w kontekście informatyzacji jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz placówek edukacyjnych.

 5. FFII UK

  Organizacja działająca pod patronatem FFII na terytorium Wielkiej Brytanii.

 6. Europe Shareware

 7. Eurolinux Alliance

  EuroLinux to sojusz na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej. Jest otwartą koalicją firm i niedochodowych stowarzyszeń zjednoczoną w celu promocji i ochrony żywotnej europejskiej kultury tworzenia oprogramowania opartego o prawo autorskie, otwarte standardy, uczciwą konkurencję o wolne oprogramowanie ("open source") takie jak Linux. Firmy członkowski oraz sponsorzy EuroLinux rozwijają lub sprzedają oprogramowanie na wolnych, pół-wolnych i komercyjnych licencjach dla systemów operacyjnych takich jak GNU/Linux, MacOS lub MS Windows.

 8. Free Software Fundation (FSF)

 9. Free Software Fundation Europe (FSF Europe)

 10. Public Patent Foundation

Warto przeczytać, czyli dlaczego nie powinniśmy dopuścić patentów na oprogramowanie i metody prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Czy patentować oprogramowanie [PL]

  Wstępny projekt stanowiska ISOC Polska w sprawie patentów na oprogramowanie. Dodatkowo dobry tekst pozwalający zorientować się w temacie i ugruntować fakty.
  Autorzy: Józef Halberstadt, Władysław Majewski, Piotr Waglowski
  Wielkość: ok. 10 stron A4

 2. Ratując Europę przed patentami na oprogramowanie [PL] [EN]

  Ogólny dokument o szkodliwości patentów na oprogramowanie pochodzący z projektu GNU.
  Autor: Free Software Foundation
  Wielkość: ok. 2 strony A4

 3. That's fighting talk [PL] [EN]

  Dokument o zagrożeniach wynikających z patentów na oprogramowanie z odniesieniem do sytuacji w USA. Dodatkowo zwiera ciekawą opinię Bila Gatesa o patentach.
  Autor: Richard Stallman i Nick Hill
  Wielkość: ok. 2 strony A4

 4. Wezwanie do działania [PL] [EN]

  List otwarty przedstawiający niepokojące fakty związane z patentami na oprogramowanie, propozycje naprawy sytuacji oraz bogatą listę znaczących sygnatariuszy.
  Autor: Foundation for a Free Information Infrastructure
  Wielkość: ok. 3 strony A4

 5. Patenty na oprogramowanie w Europie. Czy grozi nam załamanie rynku informatycznego? [PL]

  Dobry tekst opisujący wiele aspektów problemu.
  Autor: Łukasz Jachowicz
  Wielkość: ok. 4 strony A4

 6. Niepokojące i często absurdalne przykłady patentów na oprogramowanie. [PL]

  Polski serwis 7thguard.net od dłuższego czasu publikuje informacje na temat patentów na oprogramowanie.

 7. Software patents in Europe [EN]

  Dobra prezentacja.
  Autor: François PELLEGRINI - Vice President, ABUL - Eurolinux Alliance
  Wielkość: ok. 10 stron A4

 8. Patenty na logikę [PL]

  Felieton dotyczący patentów na oprogramowanie.
  Autor: Piotr Waglowski
  Wielkość: ok. 1 strona A4

Dokumenty źródłowe

 1. Europejska Konwencja Patentowa z 5 października 1973 (z późniejszymi zmianami) [EN]

  Szczególnie interesujący jest art. 52. wyliczający co nie stanowi wynalazku w rozumieniu konwencji. Na pierwszym miejscu wyszczególnione są odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne.
  Źródło: Europejski Urząd Patentowy

 2. Europejska Konwencja Patentowa po polsku [PL]

  Pod adresem http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sejm/046/1836.pdf dostępne jest polskie tłumaczenie Europejskiej Konwencji Patentowej wraz z projektem ustawy o ratyfikacji tejże konwencji.

 3. http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrptsummary.pdf [EN]

 4. http://www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreport.htm [EN]

 5. http://www.abul.org/brevets/conferences/conferences.php3 [EN]

www.FFII.org.pl

Góra