www.FFII.org.pl

*  Strona główna

*  Konsultacje KE

*  Dla prasy

*  Stanowiska

*  Sprawa w mediach

*  Aktualności

*  Więcej informacji

*  10 powodów

*  O nas / Kontakt

*  Odnośniki


Sponsorzy
Investin sp. z o.o.
doradztwo europejskie


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Public Geo Data - podpisz petycj


Kontakt

Możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres:

O nas

Fundacja na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej (FFII) jest niedochodowym stowarzyszeniem zarejestrowanym w Monachium, którego głównym celem jest propagowanie umiejętności przetwarzania danych. FFII wspiera rozwój sfery informacji publicznej w oparciu o prawo autorskie, wolną konkurencję i otwarte standardy. Ponad 300 członków, 700 firm i 50000 osób wspierających upoważniło FFII do wypowiadania się w ich imieniu w kwestiach polityki dotyczącej praw wyłącznych (własności intelektualnej, monopoli intelektualnych) w dziedzinie przetwarzania danych. Stowarzyszenie aktywnie sprzeciwia się zmianom prawnym dopuszczającym możliwości patentowania oprogramowania.

FFII Polska jest nieformalną grupą osób działającą na terenie Polski za zgodą FFII. Naszym celem jest:

  • informowanie o zagrożeniach związanych z patentami na oprogramowanie

  • podejmowanie działań zmierzających do świadomego sprzeciwu Polski wobec planów dopuszczenia możliwości patentowania oprogramowania i metod prowadzenia działalności gospodarczej

  • monitorowanie działalności Urzędu Patentowego RP w zakresie patentów na oprogramowanie

www.FFII.org.pl

Góra