www.FFII.org.pl

*  Strona główna

*  Konsultacje KE

*  Dla prasy

*  Stanowiska

*  Sprawa w mediach

*  Aktualności

*  Więcej informacji

*  10 powodów

*  O nas / Kontakt

*  Odnośniki


Sponsorzy
Investin sp. z o.o.
doradztwo europejskie


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Kampania NoSoftwarePatents - Doskonałe wprowadzenie do tematu


Powrót do strony [Konsultacje]

Postulaty FFII: doprowadzenie do faktycznej niepatentowalności oprogramowania

Zasady prawne potrzebne do wykluczania oprogramowania i metod prowadzenia działalności gospodarczej są całkiem jasne. FFII podjęło próbę sformułowania ich w postaci Dziesięciu Najważniejszych Zapisów Interpretacyjnych Artykułu 52 Europejskiej Konwencji Patentowej.

Dziesięć Zapisów stało się podstawą do poprawek zmieniających sens forsowanej przez Komisję Europejską i Radę UE dyrektywy o "wynalazkach realizowanych przy pomocy komputera".

Reguły te zostały w czerwcu/lipcu 2005 potwierdzone przez polityczna większość Parlamentu Europejskiego, zyskując poparcie całości czterech grup politycznych (PES, Greens, GUE/NGL, IND/DEM) i znacznej części trzech pozostałych (EPP/ED, ALDE, UEN). Podejście Parlamentu Europejskiego do patentowalności oprogramowania powinno znaleźć odzwierciedlenie w każdej próbie wprowadzenia Patentu Wspólnoty.

(Artykuły dyrektywy o patentowalności oprogramowania (11979/1/2004 - C6-0058/2005 -2002/0047(COD)) i numery poprawek w nawiasach, P6_AMA(2005)0207)

Należy bronić materialnoprawnych zasad Artykułu 52 Europejskiej Konwencji Patentowej (EPC) przed interpretacjami całkowicie wypaczającymi ich sens (triki z "jako takie", rozmycie wymogu technicznego charakteru rozwiązania przez tzw. "dalszy efekt techniczny" i inne podobne próby).

1. Definicja "wynalazku wspomaganego komputerowo"

(Art.1 Am.40=72=93=114=135=158; Art.2a Am.41=73=94=115=136=159)

"Wynalazek wspomagany komputerowo" oznacza wynalazek w rozumieniu prawa patentowego, którego realizacja wymaga użycia urządzenia dającego się zaprogramować.

2. Definicja "programu komputerowego"

(Art.2bc Am.44=76=97=118=139=162)

"Komputer" oznacza realizację abstrakcyjnego mechanizmu, składającego się z części takich jak procesory, pamięć i interfejsy służące do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi i użytkownikami ludzkimi. "Przetwarzanie danych" oznacza obliczanie za pomocą abstrakcyjnych jednostek składowych komputerów. "Program komputerowy" oznacza sposób przetwarzania danych, które jeśli są poprawnie opisane, może być wykonywany przez komputer.

3. Produkt i proces jako przedmiot zastrzeżeń

(Art.5.1 Am.22 (JURI))

Wspomagany komputerowo wynalazek może być zastrzegany jako produkt, czyli zaprogramowane urządzenie, lub jako proces przeprowadzany przez takie urządzenie.

4. Wykluczenie zastrzeżeń programowych

(Art.5.2 Am.48=80=101=122=143=166)

Zastrzeganie programu komputerowego, samego lub na nośniku, jest niedozwolone.

5. Swoboda publikacji

(Art.5.2a Am.49=81=102=123=144=167)

Tworzenie, publikacja i rozpowszechnianie informacji nigdy nie może stanowić naruszenia patentu.

6. Negatywna definicja "dziedziny techniki"

(Art.4.1 Am.46=78=99=120=141=164)

O ile produkty i procedury we wszystkich dziedzinach techniki są wynalazkami posiadającymi zdolność patentową niezależnie od faktu czy są lub nie częścią programów komputerowych, przedmiot i działania w obrębie programów komputerowych jako takie nie posiadają zdolności patentowej.

7. Pozytywna definicja "techniki" i "dziedziny techniki"

(Art.2ba Am.43=61=75=96=117=138=161; Art.2bb Am.18 (JURI))

"Dziedzina techniki" jest dziedziną stosowanych nauk przyrodniczych; "Techniczny" oznacza "należący do dziedziny techniki".

8. Negatywna definicja "wkładu"

(Art.4.2 Am.47=79=100=121=142=165; Art.4.2a Am.59=91=112=132=154=177)

Nie uznaje się wynalazku wspomaganego komputerowo za wnoszący wkład techniczny tylko ze względu na użycie lepszych algorytmów, które pozwalają na zmniejszenie zapotrzebowania na czas przetwarzania, pamięć lub inne zasoby w ramach systemu przetwarzania danych. Odpowiednio, nie posiadają zdolności patentowej innowacje obejmujące programy komputerowe, które nie służą rozwiązywaniu problemów stosowanych nauk przyrodniczych wykraczających poza poprawę skuteczności przetwarzania danych. Wynalazki wspomagane przez komputer nie są uznawane za wnoszące wkład techniczny tylko ze względu na lepsze użycie zasobów przetwarzania danych takich jak czas przetwarzania lub pamięć.

9. Pozytywna definicja "wkładu" i "wynalazku"

(Art.2b Am.42=74=95=116=137=160)

"Wkład techniczny" oznacza wkład do stanu wiedzy w dziedzinie techniki. Wkład jest zespołem właściwości dzięki którym zastrzeżenia patentowe jako całość ocenia się jako odbiegające od stanu techniki. Wkład ten musi mieć charakter techniczny, tzn. zawierać cechy o charakterze technicznym i należeć do pewnej dziedziny technologii. W przypadku braku wkładu technicznego przedmiot zastrzeżenia nie ma zdolności patentowej i nie jest wynalazkiem. Wkład techniczny musi spełniać warunki zdolności patentowej. W szczególności musi on być nowy i nieoczywisty dla specjalisty z danej dziedziny.

10. Swoboda Interoperacyjności

(Art.6a Am.50=82=103=124=145=168)

W przypadku gdy wykorzystanie opatentowanej techniki jest niezbędne dla zapewnienia interoperacyjności dwóch różnych systemów komputerowych, to znaczy gdy nie są dostępne skuteczne i równie wydajne alternatywne nieopatentowane metody uzyskania takiej interoperacyjności, takie wykorzystanie nie jest uznawane za naruszenie patentu; za naruszenie patentu nie jest uznawane również opracowywanie, testowanie, produkcja, oferowanie sprzedaży bądź licencji lub import programów w ten sposób wykorzystujących opatentowaną technikę.


Zobacz również:

www.FFII.org.pl

Góra