www.FFII.org.pl

*  Strona główna

*  Konsultacje KE

*  Dla prasy

*  Stanowiska

*  Sprawa w mediach

*  Aktualności

*  Więcej informacji

*  10 powodów

*  O nas / Kontakt

*  Odnośniki


Sponsorzy
Investin sp. z o.o.
doradztwo europejskie


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Nie dla patentw na oprogramowanie


Analiza porównawcza projektu dyrektywy w sprawie patentów na oprogramowanie z listopada 2002 z wersją dyrektywy przyjętą przez Parlament Europejski podczas pierwszego czytania

[I. Wprowadzenie] [II. Porównanie projektów] [III. Komentarz]

I. Wprowadzenie

Główną część dyrektywy stanowią artykuły od 1 do 6. Dalsza część jest mniej istotna i dotyczy ram czasowych wprowadzenia dyrektywy w życie i oceny jej efektów. Artykułom towarzyszy również wprowadzenie (ang. "Recitals"), w którym znajduje się uzasadnienie potrzeby powstania dyrektywy oraz informacja dla sądów jak dokument powinien być interpretowany.

Wersja dyrektywy przyjęta przez Radę Unii Europejskiej stanie się podstawą dla Parlamentu Europejskiego, który podczas drugiego czytania będzie wprowadzał do niej poprawki.

Parlament będzie mógł wprowadzić do tekstu Rady tylko te poprawki, które poprzednio przyjął podczas pierwszego czytania. Jednak tylko wtedy, gdy poprawki te zyskają poparcie bezwzględnej większości wszystkich 623 członków (co zazwyczaj stanowi znacznie więcej niż 50% głosujących) [Zasada 80].

Projekt Rady Unii Europejskiej z listopada 2002 różni się od uchwały Parlamentu Europejskiego w kilkunastu istotnych kwestiach :

  • Nie zawiera definicji słowa techniczny.
  • Utrzymuje, że abstrakcyjne pojęcie przetwarzania danych jest dziedziną techniki. Pomimo że kwestię tę wykreślono z artykułu 3, nadal pozostawiono ją w punkcie 12 wprowadzenia. Powoduje to sytuację, w której zbadanie charakteru technicznego staje się praktycznie niemożliwe.
  • Nie zabrania zastrzeżenia programu komputerowego (artykuł 5.2).
  • Nie zabezpiecza interoperacyjności (artykuł 6a Parlamentu).

Najważniejsze sprawy dla projektu podniesione w obu tekstach i wstępnej ocenie Komisji Europejskiej:

Dalsza część dokumentu

  • II. Porównanie obu projektów [PL]
  • III. Komentarz [PL]
  • Zał. 1. Artykuły 1-6 w wersji zaakceptowanej przez Parlament Europejski we wrześniu 2003 [EN]
  • Zał. 2. Artykuły 1-6 w wersji Rady Unii Europejskiej z listopada 2002 [EN]
  • Zał. 3. Oficjalne źródło propozycji Komisji

www.FFII.org.pl

Góra