Zobacz również

1. Precedensowy wyrok w sprawie IBM przeciwko Urzędowi Patentowemu RP dotyczący udzielania patentów na oprogramowanie w Polsce. Sąd potwierdził, że polskie prawo nie dopuszcza patentów na oprogramowanie.

2. Odpowiedź na zapytanie skierowane przez Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej do Urzędu Patentowego RP odnośnie stanowiska Polski w sprawie patentów na oprogramowanie.