www.FFII.org.pl

*  Strona główna

*  Konsultacje KE

*  Dla prasy

*  Stanowiska

*  Sprawa w mediach

*  Aktualności

*  Więcej informacji

*  10 powodów

*  O nas / Kontakt

*  Odnośniki


Sponsorzy
Investin sp. z o.o.
doradztwo europejskie


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Nie dla patentów na oprogramowanie


Powrót do strony [Dla prasy]

PR002: Polska nie poprze aktualnego projektu dyrektywy o patentach na oprogramowanie

Oficjalny komunikat na stronie KPRM po wtorkowej Radzie Ministrów:

"Z uwagi na liczne niejasności i sprzeczności dotyczące obecnego projektu dyrektywy, Polska nie może poprzeć jego brzmienia, które zostało przyjęte w głosowaniu Rady 18 maja 2004 r".

Zgoda polityczna z 18 maja 2004 dla projektu dyrektywy nie może zostać formalnie zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej.

Warszawa, 17 listopada 2004. Po posiedzeniu Rady Ministrów, Rząd Polski oficjalnie zadeklarował wczoraj wieczorem, że Polska nie może poprzeć tekstu uzgodnionego 18 maja 2004 r. jako propozycji "dyrektywy w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera". Tym samym Rada Unii Europejskiej nie może formalnie przyjąć tego projektu jako jej wspólnego stanowiska. Bez poparcia Polski, krajom które forsowały projekt w maju, brakuje teraz 16 głosów do osiągnięcia większości kwalifikowanej. Nowy system głosowania wszedł w życie z dniem 1 listopada.

Po szerokich konsultacjach z organizacjami z branży IT i Urzędem Patentowym RP, Rada Ministrów doszła do wniosku, że omawiany projekt dyrektywy nie osiąga stawianych mu celów ograniczenia patentowania oprogramowania i metod biznesowych w Europie. Rząd Polski wyjaśnił, że zdecydowanie popiera jednoznaczne regulacje, ale nie dyrektywę, w której program komputerowy może być patentowalny. Komisja Europejska i różne delegacje rządowe niektórych krajów przekonywały, iż ten projekt dyrektywy nie pozwoli na patentowanie oprogramowania. Jednakże, na spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 5 listopada, absolutnie wszyscy, włączając w to reprezentantów Urzędu Patentowego RP, Sun, Novell, Hewlett-Packard i Microsoft, jak i prawnicy patentowi, potwierdzili, iż projekt Rady UE czyni każde oprogramowanie patentowalnym.

W zeszłym tygodniu stały reprezentant Holandii przy UE zadeklarował, że Rada UE, która jest obecnie pod prezydencją holenderską, będzie starać się przekazać swoje wspólne stanowisko na temat dyrektywy o patentach na oprogramowanie do Parlamentu Europejskiego w połowie grudnia. Tymczasem teraz Rada UE będzie musiała renegocjować projekt zamiast przyjąć już teraz nieważną zgodę polityczną z 18 maja. Uprzednio formalne przyjęcie stanowiska było opóźniane formalnie ze względu na niedobór tłumaczy.

Jan Macek z FFII w Polsce powiedział: "Kraje takie jak Luksemburg, Łotwa, Dania, Włochy, które wnosiły o zmiany podobne do poprawek Parlamentu Europejskiego, ale zostały odrzucone przez wówczas Irlandzką prezydencję, teraz będą miały szansę zaproponować swoje poprawki ponownie, z poparciem Polski. To pomoże zbliżyć treść dyrektywy do wersji Parlamentu Europejskiego, który przyjął stanowisko wyraźnie zabraniające przyznawania patentów na oprogramowanie i metody biznesowe".

Władysław Majewski, prezes Internet Society Polska, podkreślił ekonomiczne i społeczne implikacje patentów na oprogramowanie: "Wątpliwy kompromis, który Rada UE osiągnęła w maju był największym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego i dla wolności komunikacji. Żądania systemu patentowego i departamentów patentowych niektórych wielkich korporacji nie mogą nigdy przesłonić interesów gospodarki i społeczeństwa w całości".

Zgoda polityczna Rady UE była pod silną krytyką od momentu, kiedy została ogłoszona 18 maja. Politycy z przeróżnych części demokratycznego spektrum, małe i średnie przedsiębiorstwa, programiści i ekonomiści apelowali do Rady UE, aby renegocjowała swoje stanowisko. Deutsche Bank Research i PriceWaterhouseCoopers wprost ostrzegały o negatywnych konsekwencjach dla europejskich przedsiębiorstw z branży IT, dla innowacyjności, i dla możliwości osiągnięcia przez UE celów przedstawionych w Agendzie Lizbońskiej. 1 lipca parlament holenderski uchwalił rezolucję żądającą od swojego rządu zmiany stanowiska Holandii z poparcia na wstrzymanie się od głosu. 21 października wszystkie cztery grupy polityczne w parlamencie niemieckim wypowiedziały się przeciwko patentom na oprogramowanie i omawianemu projektowi dyrektywy, i przyjęły rezolucje tego żądające.


Odnośniki

Omawiane stanowisko polskiej Rady Ministrów jest dostępne pod adresem http://www.kprm.gov.pl/441_12649.htm.

Opracowanie na temat starego i nowego systemu głosowania w Radzie UE jest opublikowane pod adresami:
http://www.nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=97 (PR)
http://www.nosoftwarepatents.com/docs/041101qm.pdf (analiza)

O Fundacji na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej (FFII)

Fundacja na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej (FFII) jest niedochodowym stowarzyszeniem zarejestrowanym w Monachium, którego głównym celem jest propagowanie umiejętności przetwarzania danych. FFII wspiera rozwój sfery informacji publicznej w oparciu o prawo autorskie, wolną konkurencję i otwarte standardy. Ponad 300 członków, 700 firm i 50000 osób wspierających upoważniło FFII do wypowiadania się w ich imieniu w kwestiach polityki dotyczącej praw wyłącznych (własności intelektualnej, monopoli intelektualnych) w dziedzinie przetwarzania danych. Stowarzyszenie aktywnie sprzeciwia się zmianom prawnym dopuszczającym możliwości patentowania oprogramowania.

O Internet Society Polska (ISOC-PL)

Internet Society (ISOC) propaguje rozwój Internetu i społeczeństwa informacyjnego. Do ISOC należy większość światowych pionierów Internetu. Oddziały ISOC działają w 150 krajach. W ramach Internet Society działają Internet Engineering Task Force (IETF) i Internet Architecture Board (IAB), które od zarania określają podstawowe standardy techniczne Internetu.

O NoSoftwarePatents.com

O NoSoftwarePatents.com można przeczytać pod adresem http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/about/index.html.


Kontakt

Jan Macek
FFII, Polska
miernik@ffii.org
telefon: +48-888-299997

Władysław Majewski
ISOC Poland
wladek@isoc.org.pl

Florian Müller
Campaign Manager, NoSoftwarePatents.com
press@nosoftwarepatents.com
telefon: +49-8151-651850

www.FFII.org.pl

Góra