www.FFII.org.pl

*  Strona główna

*  Konsultacje KE

*  Dla prasy

*  Stanowiska

*  Sprawa w mediach

*  Aktualności

*  Więcej informacji

*  10 powodów

*  O nas / Kontakt

*  Odnośniki


Sponsorzy
Investin sp. z o.o.
doradztwo europejskie


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Kampania NoSoftwarePatents - Doskonałe wprowadzenie do tematu


Powrót do strony [Pilny Apel] [Dla prasy]

PR001: Informacja dla prasy w sprawie "Pilnego Apelu" Fundacji na Rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej

Motto

Wypowiedź Billa Gatesa - "Wyzwania i Strategie" - 16 maja 1991 roku (1): "gdyby ludzie byli świadomi jak patenty są udzielane, wtedy gdy dzisiejsze idee były wynajdywane i starali się o nie, dzisiejszy przemysł stanąłby w miejscu. Rozwiązaniem ... jest patentować najwięcej ile zdołamy ... Przyszłe zaczynające biznes firmy, bez własnych patentów, będą zmuszone zapłacić każdą cenę, jaką ustalą giganci."

Cel apelu

Apel ma na celu przekonanie Polskiego Rządu, aby:

  • zgłosił rządanie wycofania z porządku obrad następnego posiedzenia Rady Unii Europejskiej głosowania nad dyrektywą dotyczącą patentów na oprogramowanie, na którym ma być ona formalnie zatwierdzona oraz wznowił dyskusję w tej sprawie;

  • podczas dyskusji doprowadził do nadania dyrektywie kształtu, który w jasny sposób zabroni patentowania oprogramowania (merytorycznie zgodnego z wersją Parlamentu Europejskiego oraz z deklarowanymi intencjami Rządu).

Powody

System patentowy od zawsze obejmował wynalazki związane z wykorzystaniem sił natury (materialne). Literatura, muzyka i programy komputerowe, podlegają ochronie prawa autorskiego. Taki system obowiązuje obecnie w Polsce i Europie, sprawdza się oraz cieszy się poparciem zdecydowanej większości informatyków. Zarówno badania naukowe (2), jak i praktyka jasno pokazują, że objęcie programów komputerowych prawem patentowym (jak również metod prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystujących komputer) wpływa negatywnie na rozwój branży oraz ogranicza konkurencję. Fakt ten związany jest ze specyfiką branży informatycznej (3).

Dodatkowo uregulowanie takie zmusiło by europejskie firmy informatyczne do zatrudniania rzeczników patentowych, którzy badali by nowo tworzone programy pod kątem nieświadomego wykorzystania obcych patentów oraz do brania czynnego udziału w kosztownym wyścigu patentowania każdej nowej myśli. A co z małymi firmami ? Z pewnością nie będzie ich stać na przystąpienie do takiego wyścigu, nie mówiąc już o kosztach sporów prawnych i opłatach licencyjnych za często trywialne patenty np. "zakupy za pomocą 1 kliknięcia". Należy również zwrócić uwagę, że tego typu "wynalazki" obciąża dodatkowo polski budżet.

Jednak wbrew temu, ekonomii i woli informatyków, nie ustają próby objęcia algorytmów i programów systemem patentowym. Polski Rząd, mimo że jest przeciwny patentom na oprogramowanie, podczas posiedzenia Rady zagłosował "przeciw, a nawet za" i przyczynił się do wstępnego przyjęcia dyrektywy zatwierdzającej patentowanie oprogramowania w jej najbardziej skrajnej formie jaka dotychczas powstała (4). Formalne głosowanie odbędzie się jednak na jednej najbliższych sesji Rady. Prawo europejskie nie stawia przeszkód, żeby zmienić w tej sprawie zdanie (5), a nawet więcej, zachęca się parlamenty narodowe do zajęcia stanowiska (6). Tak też uczynił parlament holenderski nakazując rządowi wycofanie poparcia dla dyrektywy (7). Po wycofaniu się Holandii, przeciwny głos Polski, spowoduje odrzucenie dyrektywy w obecnej wersji, gdyż została ona przeforsowana niewielką ilością głosów. Możliwe jest również otwarcie dyskusji i przyjęcie dyrektywy w wersji Parlamentu Europejskiego, która w jasny sposób zabrania patentowania oprogramowania. Stanowisko Parlamentu oraz FFII są w tej kwestii zbieżne, dlatego uważamy, że poparcie dyrektywy w wersji Parlamentu Europejskiego jest najlepszym rozwiązaniem.

Wybrani sygnatariusze

Poza tym WSZYSTKIE polskie partie polityczne (apel jest apolityczny i nie jest związany z żadną partią) (8), które wypowiedziały się w tej sprawie, są przeciw patentom na oprogramowanie.

Odnośniki

  1. That's fighting talk

  2. Załącznik C do Pilnego Apelu: Analizy i opinie dotyczące decyzji Parlamentu

  3. Patrz na przykład punkt 1.15 w załączniku C wspomnianym wyżej

  4. Głosowanie w Radzie Unii Europejskiej - Wstępnie zatwierdzono regulację dopuszczająca patenty na oprogramowanie

  5. 2004-08-17 FFII NL publishes Council Political Agreement Reversal HowTo

  6. 2004-08-19 EU Protocol on the Role of the National Parliaments encourages Parliaments to express their views after translations are ready

  7. 2004-07-02 NL Parliament forces Minister to withdraw support from EU Council software patent agreement

  8. Stanowiska partii i polityków

www.FFII.org.pl

Góra