www.FFII.org.pl

*  Strona główna

*  Konsultacje KE

*  Dla prasy

*  Stanowiska

*  Sprawa w mediach

*  Aktualności

*  Więcej informacji

*  10 powodów

*  O nas / Kontakt

*  Odnośniki


Sponsorzy
Investin sp. z o.o.
doradztwo europejskie


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Public Geo Data - podpisz petycj


Powrót do strony [Aktualności] [Wybrane stanowiska]

Głosowanie w Radzie Unii Europejskiej - Wstępnie zatwierdzono regulację dopuszczająca patenty na oprogramowanie

W dniu 18 maja 2004 w Radzie Unii Europejskiej odbyło się głosowanie nad dyrektywą dotyczącą patentów na oprogramowanie [1]. Obrady miały charakter otwarty [1], dzięki czemu dysponujemy nagraniem audio [2] oraz jego transkrypcją [2]. Wbrew zapewnieniom Rady [1], wersja przez nią przyjęta DOPUSZCZA możliwość patentowania oprogramowania [3].

W pierwszej części obrad nie udało się zebrać kwalifikowanej większości [4]. Pierwotnie Niemcy obiecali, że co najmniej wstrzymają się od poparcia. Jednak podczas obrad zgłosili poprawki, które zostały przyjęte tylko w części [2][3]. Tekst z zatwierdzonymi poprawkami nie różnił się zasadniczo od wersji pierwotnej [3]. Niemniej przy lekkim chaosie i naciskom ze strony Irlandzkiej przewodniczącej wystarczyło to do przyjęcia dyrektywy [2].

Wg prowadzącej obrady przeciw dyrektywie głosowali [1]:

  • Hiszpania (8 głosów - przeciw)

  • Austria (4 głosy - wstrzymanie się od poparcia)

  • Włochy (10 głosów - wstrzymanie się od poparcia)

  • Belgia (5 głosów - wstrzymanie się od poparcia)

Łącznie daje 27 głosów przeciw przy 37 potrzebnych do odrzucenia dyrektywy.

JEDNAK wg wyjaśnień udzielonych przez nasz Rząd [5][6][7], okazuje się, że Polska na początku nie poparła dyrektywy. Później jednak nie zabrała już głosu, tak więc stanowisko Polski zostało potraktowane jako głos za (być może błędnie) [7].

Ostatecznie wraz z ewentualnym stanowiskiem Polski jest 35 głosów przeciwnych dyrektywie, czyli 2 głosy mniej niż potrzebne jest do jej odrzucenia. Jest jednak szansa, że Niemcy [8] (i być może inne kraje) wycofają swoje poparcie dla dyrektywy, co spowodowało by jej odrzucenie.

W najbliższym czasie polski Rząd określi swoje stanowisko i dalsze postępowanie w tej sprawie [7]. Obywatele Polscy [9], środowiska informatyczne [10] i politycy [11] powiedzieli już NIE patentom na oprogramowanie. Rząd generalnie też jest nim przeciwny. Tak więc byłoby kompletnym szaleństwem, gdyby cała Polska sprzeciwiła się patentom, a jednocześnie zagłosowała za nimi.

Teraz kolej na Rząd. Liczymy że podejmie słuszną decyzję opartą o racjonalne argumenty.

Źródła:

[1] http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/80522.pdf
[2] http://wiki.ael.be/index.php/Transcription
[3] http://swpat.ffii.org/news/04/cons0518/index.en.html
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_Majority_Voting
[5] http://biznes.linux.pl/?id=news&show=1009
[6] http://www.computerworld.pl/news/66795.html
[7] http://7thguard.net/news.php?id=3939
[8] http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/fdp040526/index.en.html
[9] http://petition.eurolinux.org/index_html
[10] http://ffii.org.pl/pat/10stanowisk.php
[11] http://ffii.org.pl/pat/politycy.php

www.FFII.org.pl

Góra